KÖZLEMÉNY

óvodai beíratásról

Vasvár Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a Vasvári Ficánkoló Óvodába a beíratás a 2015/2016. nevelési évre

2015. május 5-én (kedden) 8-16 

óra között lesz a Vasvár, Kossuth L. u. 2. szám alatt.

további részletekért kattintson ide >>Az óvodánk bemutatása

 

Küldetésünk:

"Óvodás korban magyar mivoltunk épületének mintegy földalatti alapjait kell leraknunk.

Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb lesz az épület."

-         Kodály Zoltán -

A működés feltételrendszere:

Óvodánk két épületében 6 vegyes életkorú csoport működik. Az utóbbi években az átlagos gyermeklétszám a nevelési év kezdetén 21-22 fő; amely a folyamatos felvétellel év közben eléri a törvényi maximumot (25 fő).

Ellátásukat 13 óvónő (köztük 1 óvodavezető) és 6 dajka végzi. A két épület karbantartási munkáit egy részmunkaidős munkatárs látja el. A beszédfejlesztést az iskolával közös logopédus segíti. Az óvónők felsőfokú végzettségűek - két-két óvónő rendelkezik közoktatás vezetői, illetve fejlesztő pedagógusi szakvizsgával.

Az óvodaudvarok adottságai jók: tágas tér, változatos domborzat, sok fa és fű. Az udvari mozgásfejlesztők az elmúlt években megújultak, de még további bővítésre van szükség.

Óvodánk 1990. óta megyei mozgásfejlesztési bázisóvoda, 1997-től pedig az Óvodai nevelés játékkal, mesével országos óvodai program referencia óvodája. Havi egy alkalommal fogadjuk a nevelési terület iránt érdeklődő kollégákat, továbbá a kistérségből igény szerint az intézményvezetőket. Évente szervezünk pedagógiai napot, országos hírű előadókkal.

Óvodánk nyitott, környezetével - kiemelten a családokkal - szoros kapcsolatot tartó intézmény.

Nevelőmunkánk:

Helyi programunk az Óvodai nevelés játékkal, mesével országos program adaptálása, kibővítve saját mozgásfejlesztő programunkkal, amely a szenzoros-integrációs mozgásterápiára épül.

Alapelvünk:

-         Keveset, lassan, jót, gyakran ismételve az életkor és a gyermekek egyéni igényeinek megfelelően, a követve vezetés elvét betartva.

-         A ránk bízott gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakoztatása, a játék, a mese és a mozgás középpontba állításával; életkoruknak megfelelő műveltségtartalmak közvetítésével.

-         Az óvoda egész működése a gyermekeket - biztonságukat, védelmüket - szolgálja.

 

Elérhetőség:

Székhely: 9800. Vasvár, Kossuth L. u. 2. Tel./fax: 94/573-096, tel.: 573-097

e-mail: ficankolo@zelkanet.hu

Telephely: 9800. Vasvár, Béke u. 11. Tel.: 94/370-226

Székhely: 9800. Vasvár, Kossuth L. u. 2. Tel./fax: 94/573-096, tel.: 573-097

e-mail: ficankoloovoda@freemail.hu

Telephely: 9800. Vasvár, Béke u. 11. Tel.: 94/370-226